Nederlandse naam:

piramidale eik

Latijnse naam:

Quercus robur 'Fastigiata Koster'

Specificaties:
Hoogstam:
Ja
2 keer verplant:
2xv: 8-10, 10-12, 12-14
  • Omschrijving
  • Vraag informatie aan
Een vegetatief vermeerderde kloon van Q. robur 'Fastigiata' met grove opgaande takken die niet uitzakken. Hierdoor ontstaat een gesloten zuilvorm die later smal piramidaal wordt maar steeds goed gesloten blijft. Hoogte circa 10 - 15 m, breedte 3 - 5 m. De stam is meestal laag vertakt en de schors is donkergrijs en bij oude exemplaren gegroefd. Jonge twijgen zijn roodbruin. Het variabele blad is omgekeerd eirond tot lang ovaal en groter dan bij de soort. Het heeft 3 tot 6 paar stompe lobben en loopt in het voorjaar bruinrood uit. De eivormige eikels staan met 2 tot 6 bijeen en zijn voor hooguit een derde omsloten door het napje. 'Fastigiate Koster' is een van de beste zuilvormige eiken. Hij verdraagt verharding goed waardoor het een perfecte boom is voor smalle lanen en straten.

Contact